Verdieping met curious vessels en diagnostiek

Dit derde leerjaar krijg je een transformerend inzicht in de meridiaanleer. Je leert te werken met de Bijzondere Vaten (ook wondermeridianen genoemd). 

Deze acht Bijzondere Vaten hebben een zeer spiritueel karakter, helpen om oude patronen te doorbreken, verbinden ons met de Tao en geven de mogelijkheid onze lotsbestemming te vervullen. Stroomt de qi vrij door deze vaten, dan halen we het beste uit onszelf, en accepteren we dat onze huidige omstandigheden een kans zijn om te leren en groeien. 

Ook raak je meer vertrouwd met de oosterse manier van diagnostiek. Deze unieke combinatie maakt dat je oefeningen nog krachtiger kunt samenstellen en in staat bent om privélessen te geven, of coaching op basis van Do-In en de Chinese geneeswijzen.

We focussen op:

 • Diagnostiek
 • De bijzondere vaten openen bij onszelf en anderen
 • Chakraleer icm Bijzondere vaten
 • De krachtigste acupunten op de Bijzondere vaten
 • Een les op maat opstellen
 • Doceren tijdens een privéles

De diagnoses kun je gebruiken in groepswerk, coaching, en in combinatie met andere therapievormen.

De lesdagen

Een lesdag bestaat altijd uit een afwisseling van praktijk en theorie. We beginnen een lesdag met Do-In, om in ons lijf en het hier en nu aan te komen. Daarna volgt er een gedeelte theorie.

Tijdens de lesdagen staat er steeds een van de acht curious vessels centraal.

Je leert:

 • De baan van deze meridiaan
 • De werking van deze meridiaan
 • De belangrijkste acupunten ervaren en delen
 • Zelfshiatsu
 • Basis-shiatsu
 • Do-In oefeningen ervaren en delen
 • Visualisaties en meditaties ervaren en delen
 • Diagnosticeren
 • Privélessen opstellen en geven

We vragen je thuis Do-In te beoefenen. Ook krijg je opdrachten mee die je helpen om de kennis die je opdoet over de curious vessels, om te zetten in ervaring. Daarnaast nodigen we je uit om regelmatig lesplannen te schrijven. En uiteraard om te oefenen met lesgeven. Ook tijdens de lesdagen kun je regelmatig oefenen met het delen van Do-In.

Studiemateriaal

Je ontvangt een uitgebreide syllabus plus een literatuurlijst met aanbevolen literatuur.

Do-In Examen

Tijdens het leerjaar krijg je regelmatig huiswerkopdrachten mee. Deze opdrachten zijn bedoeld om je te helpen de kennis die je hebt vergaard je ook echt eigen te maken. Je krijgt op de lesdagen feedback van de docent. Ook bespreken we regelmatig je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt feedback op de lessen die je geeft en de lesplannen die je inlevert om tijdens het jaar te leren met zelfvertrouwen voor een groep te staan.

Jouw portfolio samen met een schriftelijke overhoring vormen het examen voor dit leerjaar.

Het portfolio bestaat uit:

 • Een verslag over jouw ontwikkeling tijdens het leerjaar
 • Evaluaties van minimaal vijftien diagnoses met bijpassende oefeningen die je hebt gegeven
 • Een beschrijving van je stijl als docent, coach of therapeut
 • Een kort artikel (5 pagina’s) waarbij je een onderwerp van Do-In exploreert dat jou met name interesseert.

Het schriftelijk examen gaat over onderwerpen die tijdens de lesdagen, in de syllabus of de aanbevolen literatuur behandeld worden. We stellen inzichtelijke vragen over de lesstof. Je slaagt voor het examen wanneer je minimaal een 5,5 scoort. Herkansen kan het volgende studiejaar of in overleg.

Uren

 • Aantal lesuren: 65
 • Aantal uren zelfstudie: 68 (exclusief de diagnoses, lessen die je geeft en je eigen Do-In beoefening)

Aanmelden

Zin om te beginnen?

Meld je aan!

Lesdata level 3

Heb je level 2 afgerond? Dan verwelkomen we je graag bij Level 3! 

De lesdagen voor het derde leerjaar zijn in 2019 op zaterdagen. De lestijden: 12:00 - 18:30

Lesdata Level 3 2019

Lesdata Level 3 2018