Online lesmateriaal in het tweede leerjaar

Het lesmateriaal voor de online opleiding bestaat een combinatie van een uitgebreid werkboek, audiolessen (zoals meditaties) en lessen met Do-In oefeningen en acupressuur op video. Bij de live groepslessen nemen we theorie door en doen we gezamenlijk Do-In oefeningen. Er is één lesdag live op locatie waarbij we onder meer adjustments doornemen.

Contact met jouw docent

Buiten de online groepslessen, wissel je uit met intervisiegenoten. Zo bekijken jullie elkaars lesplannen om samen te groeien in het zelf ontwerpen van Do-In lessen. Ook geef je elkaar les, zodat je hierin ervaring opdoet en elkaar kunt ondersteunen bij je ontwikkeling.
Daarnaast onderhoud je e-mail contact met je docent, Lilian Kluivers. Lilian geeft je feedback op jouw ervaringen, coacht je bij het lesgeven en ondersteunt je in je persoonlijke groei.

Meld me aan voor de opleiding

Instromen bij Do-In Leerjaar 2

Als je een opleiding in de oosterse geneeswijzen hebt gevolgd, kun je mogelijk instromen bij het tweede leerjaar, of je volgt één van de online basiscursussen om je voldoende te kwalificeren.

Voorwaarden zijn:

 • Je kent het verloop en de werking van de meridianen
 • Je kent de ligging van de tsubo’s
 • Je beoefent met regelmaat Do-In
 • Je schaft het lesmateriaal voor het eerste leerjaar aan (€295) en bestudeert dit grondig voor aanvang van jouw leerjaar.

Meld me aan voor de opleiding

Inspiratie voor ervaren docenten

Ook ervaren docenten in Do-In, Qi gong of yoga geven aan veel te leren van het tweede leerjaar bij Do-In Academy.

Zij geven als evaluatie:

 • "Ik ben me nog bewuster van de lesopbouw, waardoor ik mooiere lessen geef."
 • "Ik maak op een diepere laag contact met mijn cursisten."
 • "Ik weet veel beter hoe ik cursisten verder kan helpen in houdingen, of ze alternatieven kan bieden."

Meld me aan voor de opleiding

Do-In examen leerjaar 2

De opdrachten na afloop van elke lesdag en samenwerking met je groepsgenoten, bereiden je voor op het examen. Ook bouw je jouw portfolio dankzij de opdrachten gaandeweg op. Je krijgt gedurende het jaar feedback op lessen die je geeft.

Het tweede leerjaar rond je af met:

 • Een schriftelijk examen
 • Een korte les of presentatie
 • Een portfolio

Het Portfolio

Het portfolio bestaat uit:

 • Een persoonlijk verslag over jouw ontwikkeling tijdens het leerjaar
 • Lesplannen en evaluaties van minimaal 20 Do-In lessen die je hebt gegeven
 • Een beschrijving van je stijl als docent, coach of therapeut
 • Een artikel

Herkansing

Indien nodig, is mogelijk een herkansing te maken van het schriftelijk examen of je examen-les.
Ook de onderdelen uit het portfolio kun je herkansen of verbeteren indien nodig.

Online groepslessen Leerjaar 2

NL Onl. Leerjaar 2 - Vrijdag

Vrijdagen van 10:00-12:30 uur
m.u.v. 21 mei en 12 november.

 • 15 januari
 • 5 februari
 • 19 maart
 • 9 april
 • 21 mei - VIP dag live op locatie 13:00-17:00 uur
 • 11 juni
 • 2 juli
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 12 november - 10:00 - 16: 00 uur.

Aantal lesuren: 26,5
Aantal uren zelfstudie: 97 (exclusief lessen die je zelf geeft en je eigen dagelijkse Do-In practice).

Meld me aan!