Online lesmateriaal in het derde jaar

Het lesmateriaal voor de online opleiding bestaat een combinatie van een uitgebreid werkboek, audiolessen (zoals meditaties) en lessen met Do-In oefeningen en acupressuur op video. Bij de live groepslessen nemen we theorie door, verwerkt in Do-In oefeningen en acupressuur. Er is één lesdag live op locatie waarbij we onder meer polsdiagnose doornemen en werken met ethische olie.

Contact met jouw docent
Buiten de online groepslessen, wissel je uit met intervisiegenoten. Zo bekijken jullie elkaars lesplannen om samen te groeien in diagnosticeren, en het ontwerpen van op maat gemaakte Do-In lessen.
Daarnaast onderhoud je e-mail contact met je docent, Lilian Kluivers. Lilian geeft je feedback op jouw ervaringen, coacht je bij het ontwerpen van lessen en ondersteunt je in je persoonlijke groei.

Meld me aan voor de opleiding

Do-In Examen Leerjaar 3

De opdrachten na afloop van elke lesdag en samenwerking met je groepsgenoten, bereiden je voor op het examen. Ook bouw je jouw portfolio dankzij de opdrachten gaandeweg op. Je krijgt gedurende het jaar feedback op de diagnoses.

Het examen bestaat uit:

  • Een schriftelijk examen
  • Een korte les of presentatie
  • Een portfolio

Het Portfolio

Het portfolio bestaat uit:

  • Een persoonlijk verslag over jouw ontwikkeling tijdens het leerjaar
  • Evaluaties van minimaal 15 diagnoses met bijpassende Do-In, leefstijl en voedingsadviezen die je hebt gegeven
  • Een beschrijving van je stijl als docent, coach of therapeut
  • Een artikel over de Wondermeridianen

Herkansing

Indien nodig, is mogelijk een herkansing te maken van het schriftelijk examen of je examen-les.
Ook de onderdelen uit het portfolio kun je herkansen of verbeteren indien nodig.