Lesmateriaal in het derde jaar

Het lesmateriaal voor het derde jaar bestaat een combinatie van een uitgebreid werkboek, audiolessen (zoals meditaties) en lessen met Do-In oefeningen en acupressuur op video. Tijdens de lessen nemen we theorie door, verwerkt in Do-In oefeningen, acupressuur en meditatie. Ook oefenen we met de verschillende manieren om energie te analyseren en lessen op maat te maken.

Online en locatie samen
De lessen zijn op locatie te volgen of via livestream bij te wonen. Bij je inschrijving geef je aan wat jouw voorkeur heeft. Wil je in principe op locatie de lessen volgen, maar komt het je een keer beter uit online deel te nemen? Dan log je gewoon in. En andersom: heb je je ingeschreven om online mee te doen, maar wil je een keer op locatie komen? Ook daar ben je van harte welkom!
Bij de les is er een webcam, microfoon, en we moedigen online deelnemers aan even enthousiast te participeren als de deelnemers in de zaal. Feedback die we op deze lesvorm kregen afgelopen jaren is bijvoorbeeld: "Lilian geeft zeer goed les aan een zaal en een online groep tegelijkertijd, bewonderenswaardig! Hoewel ik thuis was, voelde ik me betrokken en omringd door alle deelnemers."

Contact met jouw docent
Buiten de online groepslessen, wissel je uit met intervisiegenoten. Zo bekijken jullie elkaars lesplannen om samen te groeien in diagnosticeren, en het ontwerpen van op maat gemaakte Do-In lessen.
Daarnaast onderhoud je e-mail contact met je docent, Lilian Kluivers. Lilian geeft je feedback op jouw ervaringen, coacht je bij het ontwerpen van lessen en ondersteunt je in je persoonlijke groei.

Meld me aan voor de opleiding

Certificeringen

Module Crkbo logo CRKBO Home Synlogo 16Cd7Fd5

Do-In Examen Leerjaar 3

De opdrachten na afloop van elke lesdag en samenwerking met je groepsgenoten, bereiden je voor op het examen. Ook bouw je jouw portfolio dankzij de opdrachten gaandeweg op. Je krijgt gedurende het jaar feedback op de diagnoses.

Het examen bestaat uit:

  • Een schriftelijk examen
  • Een korte les of presentatie
  • Een portfolio

Het Portfolio

Het portfolio bestaat uit:

  • Een persoonlijk verslag over jouw ontwikkeling tijdens het leerjaar
  • Evaluaties van minimaal 15 diagnoses met bijpassende Do-In, leefstijl en voedingsadviezen die je hebt gegeven
  • Een beschrijving van je stijl als docent, coach of therapeut
  • Een artikel over de Wondermeridianen

Herkansing

Indien nodig, is mogelijk een herkansing te maken van het schriftelijk examen of je examen-les.
Ook de onderdelen uit het portfolio kun je herkansen of verbeteren indien nodig.

Bekijk de lesdata