Privacy op deze website

Privacybeleid Do-In Academy en Lilian Kluivers

(Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018, n.a.v. vernieuwde wet en regelgeving AVG)

Do-In Academy, gevestigd te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op www.doinacademy.com zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij doen geen gekke dingen met uw gegevens. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Do-In Academy en Lilian Kluivers. U dient zich ervan bewust te zijn dat Do-In Academy, noch Lilian Kluivers verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Zowel Do-In Academy als Lilian Kluivers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

De “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) op onze websites helpen de website te analyseren of deze op het moment van gebruik goed werkt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers. Wij kunnen hiermee bijhouden gebruikers in het algemeen de website gebruiken en om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van ons boekhoudsysteem. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden, bijvoorbeeld wanneer een andere docent dan Lilian Kluivers de les geeft. In elk geval de namen van cursisten worden dan gedeeld. Deze docenten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle studenten, cliënten, coachees en nieuwsbrieflezers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Bewaringstermijn persoonsgegevens

Do-In Academy en Lilian Kluivers bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: NAW-gegevens bewaren we 7 jaar, want iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
Gegevens uit de consulten en coachingssessies bewaren we eveneens 7 jaar, zodat we bij vervolgsessies kunnen terughaken op eerdere aanpak en resultaten.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Do-In Academy en Lilian Kluivers (postadres) Rijndijkstraat 89 2313 NJ Leiden 06-13 75 15 95 mail@doinacademy.com lilian@liliankluivers.nl